STRONA

W BUDOWIE

PAWEŁ JÓŹWIK

Executive Producer

Under Ski Tower sp. z o.o. sp.k, ul. Inspektowa 22, 02-711 Warszawa, zarejestrowana przez: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000955822; NIP 5213958178, REGON 52138474400000

Under Ski Tower sp. z o.o. sp.k, ul. Inspektowa 22, 02-711 Warszawa, zarejestrowana przez: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000955822; NIP 5213958178, REGON 52138474400000